Praktische informatie
voor verwijzers

Bij Wilskracht Zorg vinden we een goede samenwerking met diverse partijen essentieel van belang voor de jongere en het gezin. We werken dan ook graag met je samen.

Wilskracht Zorg richt zich op jongeren met complexe en meervoudige problematiek. Deze jongeren zijn zeer kwetsbaar en hebben baat bij onze hoogspecialistische en cultuursensitieve hulp.

Vanuit onze jarenlange expertise zetten we hulp in die nodig is om de jongere en het gezin zo effectief en efficiënt mogelijk te helpen. Dit vraagt om maatwerk en out of the box denken. Het belang van de jongere en het gezin staat altijd bovenaan en zij hebben dan ook de regie in handen.

Contact

Praktische informatie
voor verwijzers

Heeft een jongere of een jongvolwassene specialistische jeugdhulp nodig? Zijn er problemen thuis? Is er sprake van een gedragsprobleem? Twijfel dan niet en neem contact met ons op voor overleg en advies. Samen met elkaar zoeken we dan naar de best passende hulp voor het jongere. Hieronder vind je praktische informatie over ons hulpaanbod, locaties en contactmogelijkheden.

Contact

Ons aanbod

Het aanbod van Wilskracht Zorg:
– Beschermd wonen (gedeeld)
– Begeleiding (zelfstandig)
– Crisisverblijf
– Jeugdhulp
– Dagbesteding
– Trauma
– LVB
– ASS
– Delinquentie
– Slachtoffer seksueel geweld

Doelgroep

Wilskracht Zorg kan jongeren tussen de 14 en 27 jaar onder andere helpen met begeleid (en beschermd) wonen, een daginvulling, het vinden van werk en andere problemen waar jongeren tegenaan lopen.

Wilskracht Zorg biedt jongeren een veilige en fijne woonomgeving, zodat ze in alle rust aan zichzelf kunnen werken. We helpen ze structuur aan hun dag te geven en voorzien ze van handvatten om te kijken waar hun talenten liggen en hoe ze deze verder kunnen ontwikkelen.

Werkwijze

Om effectieve en efficiënte zorg te kunnen leveren vinden we het belangrijk dat we een goede vertrouwensband opbouwen met de jongere en het gezin. We investeren dan ook intensief in de vertrouwensrelatie met de jongere en het gezin.

We betrekken (waar mogelijk) ook het leefsysteem rondom de jongere en het gezin bij de hulpverlening, zodat het systeem na einde zorg als steunpilaar kan (blijven) fungeren voor de jongere en het gezin. Daar waar geen sprake is van een systeem creëren we samen met de jongere en het gezin een systeem waar ze op terug kunnen vallen. Dit kan bijvoorbeeld vanuit de sociale basis of inzet van een goede kennis.

In- & exclusiecriteria

De in- en exclusiecriteria binnen Wilskracht Zorg geven inzicht in de mogelijkheden op het gebied van de zorg die wij binnen Wilskracht Zorg bieden. Aan de hand van deze criteria kijken wij bij elke nieuwe cliënt of wij de gewenste en noodzakelijke zorg kunnen bieden en welke locatie het beste aansluit bij de specifieke hulpvraag.

Onze Inclusiecriteria zijn:

– Jeugd-GGZ
– Jeugd-LVB
– Jeugd-Forensisch
– Jeugd-Forensisch

12 – 27 jaar;
12 – 27 jaar;
12 – 18 jaar – Jeugdstrafrecht;
adolescentenstrafrecht.

Onze Uitsluitingscriteria (contra-indicaties) zijn:

– Ernstige verslavingsproblematiek;
– Ernstige psychiatrische stoornissen;
– Kinderen/jongeren met een (ernstige) lichamelijke beperking.

Ons aanbod

Het aanbod van Wilskracht Zorg:
– Beschermd wonen (gedeeld)
– Begeleiding (zelfstandig)
– Crisisverblijf
– Jeugdhulp
– Dagbesteding
– Trauma
– LVB
– ASS
– Delinquentie
– Slachtoffer seksueel geweld

Doelgroep

Wilskracht Zorg kan jongeren tussen de 14 en 27 jaar onder andere helpen met begeleid (en beschermd) wonen, een daginvulling, het vinden van werk en andere problemen waar jongeren tegenaan lopen.

Wilskracht Zorg biedt jongeren een veilige en fijne woonomgeving, zodat ze in alle rust aan zichzelf kunnen werken. We helpen ze structuur aan hun dag te geven en voorzien ze van handvatten om te kijken waar hun talenten liggen en hoe ze deze verder kunnen ontwikkelen.

Werkwijze

Om effectieve en efficiënte zorg te kunnen leveren vinden we het belangrijk dat we een goede vertrouwensband opbouwen met de jongere en het gezin. We investeren dan ook intensief in de vertrouwensrelatie met de jongere en het gezin.

We betrekken (waar mogelijk) ook het leefsysteem rondom de jongere en het gezin bij de hulpverlening, zodat het systeem na einde zorg als steunpilaar kan (blijven) fungeren voor de jongere en het gezin. Daar waar geen sprake is van een systeem creëren we samen met de jongere en het gezin een systeem waar ze op terug kunnen vallen. Dit kan bijvoorbeeld vanuit de sociale basis of inzet van een goede kennis.

In- & exclusiecriteria

De in- en exclusiecriteria binnen Wilskracht Zorg geven inzicht in de mogelijkheden op het gebied van de zorg die wij binnen Wilskracht Zorg bieden. Aan de hand van deze criteria kijken wij bij elke nieuwe cliënt of wij de gewenste en noodzakelijke zorg kunnen bieden en welke locatie het beste aansluit bij de specifieke hulpvraag.

Onze Inclusiecriteria zijn:

– Jeugd-GGZ: 12-27 jaar;
– Jeugd-LVB: 12-27 jaar;
– Jeugd-Forensisch: 12-18 – Jeugdstrafrecht;
– Jeugd-Forensisch: adolescentenstrafrecht.

Onze Uitsluitingscriteria (contra-indicaties) zijn:

– Ernstige verslavingsproblematiek;
– Ernstige psychiatrische stoornissen;
– Kinderen/jongeren met een (ernstige) lichamelijke beperking.

Wat hebben we allemaal in huis

Begeleid wonen

Wil je op jezelf gaan wonen, maar heb je hier ondersteuning en begeleiding bij nodig? Wilskracht Zorg zoekt een fijne plek voor je waar je kunt gaan wonen. We kijken samen naar wat jij prettig vindt en hoe we je het beste kunnen helpen.

Beschermd wonen

Wil je op jezelf gaan wonen, maar heb je hier ondersteuning en begeleiding bij nodig? Wilskracht Zorg zoekt een fijne plek voor je waar je kunt gaan wonen. We kijken samen naar wat jij prettig vindt en hoe we je het beste kunnen helpen.

Crisis opvang

Wil je op jezelf gaan wonen, maar heb je hier ondersteuning en begeleiding bij nodig? Wilskracht Zorg zoekt een fijne plek voor je waar je kunt gaan wonen. We kijken samen naar wat jij prettig vindt en hoe we je het beste kunnen helpen.

Wat hebben we allemaal in huis

Begeleid wonen

Wil je op jezelf gaan wonen, maar heb je hier ondersteuning en begeleiding bij nodig? Wilskracht Zorg zoekt een fijne plek voor je waar je kunt gaan wonen. We kijken samen naar wat jij prettig vindt en hoe we je het beste kunnen helpen.

Beschermd wonen

Wil je op jezelf gaan wonen, maar heb je hier ondersteuning en begeleiding bij nodig? Wilskracht Zorg zoekt een fijne plek voor je waar je kunt gaan wonen. We kijken samen naar wat jij prettig vindt en hoe we je het beste kunnen helpen.

Crisis opvang

Wil je op jezelf gaan wonen, maar heb je hier ondersteuning en begeleiding bij nodig? Wilskracht Zorg zoekt een fijne plek voor je waar je kunt gaan wonen. We kijken samen naar wat jij prettig vindt en hoe we je het beste kunnen helpen.

Je kunt altijd terecht voor
overleg of advies

Wil je overleggen of Wilskracht Zorg de juiste plek is voor een kind of jongere? Meer informatie over wachttijden of het aanmeldproces? Weten welke regio’s en gemeenten onze zorg hebben ingekocht? Een verblijf, of inzicht in de status van een behandeling? Je kunt altijd contact met ons opnemen voor overleg of advies. Ook als je twijfelt over de behandeling of diagnose van een kind of jongere, kun je ons bereiken voor een consultatie. Onze specialisten denken graag met je mee.

Je kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met het aanmeldteam 020 358 6551 of via email aanmeldteam@wilskrachtzorg.nl.

Aanmelden

Je kunt altijd terecht voor overleg of advies

Wil je overleggen of Wilskracht Zorg de juiste plek is voor een kind of jongere? Meer informatie over wachttijden of het aanmeldproces? Weten welke regio’s en gemeenten onze zorg hebben ingekocht? Een verblijf, of inzicht in de status van een behandeling? Je kunt altijd contact met ons opnemen voor overleg of advies. Ook als je twijfelt over de behandeling of diagnose van een kind of jongere, kun je ons bereiken voor een consultatie. Onze specialisten denken graag met je mee.

Je kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met het aanmeldteam 020 358 6551 of via email aanmeldteam@wilskrachtzorg.nl.

Aanmelden

Impressie

Je woont straks in een woning waar je jezelf écht thuis kunt voelen. Vanuit jouw eigen plekje kunnen we samen verder bouwen.

Door samen te sporten, zelf te koken en bezig te zijn met dingen die jou wél boeien, ontdek je weer wat je echt leuk vindt.

Mocht je wel ergens tegen aanlopen, dan zijn wij er om je te helpen. Wij weten dat jij het in je hebt. Kun jij jouw Wilskracht vinden?

Impressie

Voel je echt thuis

Je woont straks in een woning waar je jezelf écht thuis kunt voelen. Vanuit jouw eigen plekje kunnen we samen verder bouwen.

Zorg voor jezelf

Door samen te sporten, zelf te koken en bezig te zijn met dingen die jou wél boeien, ontdek je weer wat je echt leuk vindt.

Wij staan naast je

Mocht je wel ergens tegen aanlopen, dan zijn wij er om je te helpen. Wij weten dat jij het in je hebt. Kun jij jouw Wilskracht vinden?