Cliëntenraad

De cliëntenraad maakt de wensen en behoeften van de cliënten bekend bij de directie, praat mee over de gang van zaken binnen Wilskracht Zorg en zet zich in voor een nog betere kwaliteit van zorg. Het doel van de cliëntenraad is cliënten medezeggenschap geven bij besluiten die cliënten kunnen raken. De cliëntenraad heeft inspraak en vertegenwoordigt alle cliënten binnen Wilskracht Zorg.

Cliëntenraad

De cliëntenraad maakt de wensen en behoeften van de cliënten bekend bij de directie, praat mee over de gang van zaken binnen Wilskracht Zorg en zet zich in voor een nog betere kwaliteit van zorg. Het doel van de cliëntenraad is cliënten medezeggenschap geven bij besluiten die cliënten kunnen raken. De cliëntenraad heeft inspraak en vertegenwoordigt alle cliënten binnen Wilskracht Zorg.

De cliëntenraad binnen Wilskracht Zorg bestaat uit diverse cliënten van Wilskracht Zorg die allemaal anders zijn en ieders hun eigen verhaal hebben. Deze cliënten wonen op verschillende locaties van Wilskracht Zorg.

De cliëntenraad komt periodiek bijeen om diverse onderwerpen te bespreken en geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies over uiteenlopende zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven binnen Wilskracht Zorg en/of belangrijk zijn voor cliënten. Onderwerpen die besproken worden zijn bijvoorbeeld:

De onderwerpen waarbij Wilskracht Zorg de instemming van de cliëntenraad nodig gaan in ieder geval om:

Wil je meer weten over de cliëntenraad neem dan contact op via cliëntenraad@wilskrachtzorg.nl

De cliëntenraad binnen Wilskracht Zorg bestaat uit diverse cliënten van Wilskracht Zorg die allemaal anders zijn en ieders hun eigen verhaal hebben. Deze cliënten wonen op verschillende locaties van Wilskracht Zorg.

De cliëntenraad komt periodiek bijeen om diverse onderwerpen te bespreken en geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies over uiteenlopende zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven binnen Wilskracht Zorg en/of belangrijk zijn voor cliënten. Onderwerpen die besproken worden zijn bijvoorbeeld:

De onderwerpen waarbij Wilskracht Zorg de instemming van de cliëntenraad nodig gaan in ieder geval om:

Wil je meer weten over de cliëntenraad neem dan contact op via cliëntenraad@wilskrachtzorg.nl