Certificering

Samen staan we sterk

Wilskracht Zorg werkt samen met diverse partners. Onze medewerkers hebben diverse accreditaties en certificeringen behaald, te vinden op deze pagina.

Zorgaanbieders die zorg willen aanbieden die onder de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (WLZ) valt, hebben een WTZa-toelating nodig. Hiervoor moeten zij aan diverse wettelijke eisen voldoen die in de Wet toelating zorginstellingen (WTZa) staan. Wilskracht Zorg voldoet aan die toelatingseisen.

Website WTZa

Wij zijn met succes gecertificeerd volgens ISO 9001:2015. Dit is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie of instelling en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Om de kwaliteit van onze producten en diensten te borgen, bestond de wens om ons te certificeren. Met het ISO 9001:2015 certificaat garanderen we dat we voldoen aan de internationale norm eisen van ISO 9001:2015. We zien deze certificering als een waardevol instrument om continue aandacht te blijven besteden aan de verbetering van onze kwaliteit op alle fronten en voeren onze werkzaamheden dan ook uit conform de normen van dit systeem toelatingseisen. In 2022 zijn we zonder enige tekortkoming geslaagd voor de ISO 9001:2015 audit. Hier zijn we dan ook erg trots op!

Website DNV-GL

Wilskracht Zorg is een erkend leerbedrijf, dus wij voldoen aan de door het SBB gestelde eisen. Wij bieden studenten een goede en veilige stageplek die aansluit bij de opleiding.

Website SS-B

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Met een SKJ-registratie laten wij aan jongeren, ouders en opdrachtgevers zien dat onze medewerkers de ervaring, kennis en vaardigheden hebben om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laten we hiermee zien dat we continu werken aan de vakbekwaamheid van de medewerkers en dat wij investeren in de kwaliteit van hun vak.

Website SKJ Jeugd

Certificering

Samen staan we sterk

Wilskracht Zorg werkt samen met diverse partners. Onze medewerkers hebben diverse accreditaties en certificeringen behaald, te vinden op deze pagina.

Zorgaanbieders die zorg willen aanbieden die onder de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (WLZ) valt, hebben een WTZa-toelating nodig. Hiervoor moeten zij aan diverse wettelijke eisen voldoen die in de Wet toelating zorginstellingen (WTZa) staan. Wilskracht Zorg voldoet aan die toelatingseisen.

Website WTZa

Wij zijn met succes gecertificeerd volgens ISO 9001:2015. Dit is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie of instelling en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Om de kwaliteit van onze producten en diensten te borgen, bestond de wens om ons te certificeren. Met het ISO 9001:2015 certificaat garanderen we dat we voldoen aan de internationale norm eisen van ISO 9001:2015. We zien deze certificering als een waardevol instrument om continue aandacht te blijven besteden aan de verbetering van onze kwaliteit op alle fronten en voeren onze werkzaamheden dan ook uit conform de normen van dit systeem toelatingseisen. In 2022 zijn we zonder enige tekortkoming geslaagd voor de ISO 9001:2015 audit. Hier zijn we dan ook erg trots op!

Website DNV-GL

Wilskracht Zorg is een erkend leerbedrijf, dus wij voldoen aan de door het SBB gestelde eisen. Wij bieden studenten een goede en veilige stageplek die aansluit bij de opleiding.

Website SS-B

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Met een SKJ-registratie laten wij aan jongeren, ouders en opdrachtgevers zien dat onze medewerkers de ervaring, kennis en vaardigheden hebben om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laten we hiermee zien dat we continu werken aan de vakbekwaamheid van de medewerkers en dat wij investeren in de kwaliteit van hun vak.

Website SKJ Jeugd

Gemeenten

Wilskracht Zorg is gecontracteerd in de volgende gemeenten:

Wilskracht Zorg is onderdeel van twee samenwerkingsverbanden www.combikracht.nu voor de hoogspecialistische jeugdzorg in de regio’s Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland & IJmond voor de hoogspecialistische jeugdzorg

Gemeenten

Wilskracht Zorg is gecontracteerd in de volgende gemeenten:

Wilskracht Zorg is onderdeel van twee samenwerkingsverbanden www.combikracht.nu voor de hoogspecialistische jeugdzorg in de regio’s Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland & IJmond voor de hoogspecialistische jeugdzorg

Samenwerkingspartners:

Samenwerkingspartners: